77795MY-SG-0
77795MY-SG-0
77795MY-SG-0
77795MY-SG-0

Eir

Eir, KOHLER’s new intelligent toilet, embodies beauty and innovation. Installable against the wall and available with S-trap or P-trap for different installation and low water pressure environments. The Eir water filtration system purifies water sprayed from the wand onto the body, removing impurities, residual chlorine and heavy metals for a healthier bidet experience. A one-click sanitizer button activates both electrolyzed water and UV light functions to clean the toilet’s bowl and wand, ensuring unparalleled hygiene.
K-77795MY-SG-0
MÀU : Sunrise Gold
SO SÁNH SẢN PHẨM SO SÁNH SẢN PHẨM
Eir, KOHLER’s new intelligent toilet, embodies beauty and innovation. Installable against the wall and available with S-trap or P-trap for different installation and low water pressure environments. The Eir water filtration system purifies water sprayed from the wand onto the body, removing impurities, residual chlorine and heavy metals for a healthier bidet experience. A one-click sanitizer button activates both electrolyzed water and UV light functions to clean the toilet’s bowl and wand, ensuring unparalleled hygiene.

TÍNH NĂNG

  • Water sprayed from the wand onto the body is purified and filtered out impurities, residual chlorine and heavy metals for a healthier bidet experience.
  • Filtering the water also protects the bidet system against clogging from sediment and mineral build up.
  • A one-click sanitizing button activates both electrolyzed water and UV light functions to clean the bowl and wand, ensuring greater hygiene.
  • Installable against the wall and available with S-trap 305mm for low water pressure environments.
  • Available with 3/3.8 Liters dual flush, compliant with LEED certification.

Dịch vụ & Hỗ trợ

Bạn có câu hỏi về sản phẩm này?

Liên hệ nhà phân phối hoặc văn phòng Kohler Việt Nam để biết thêm chi tiết


THÔNG TIN KỸ THUẬT
Bộ sưu tập: Eir
Hình ảnh, mã sản phẩm, thông số kỹ thuật và hướng dẫn lắp đặt đi kèm theo sản phẩm có thể thay đổi tùy theo thị trường. Tại mỗi thị trường chúng tôi có hệ thống mã sản phẩm và quy trình cung cấp hàng khác nhau. Vui lòng kiểm tra thông tin với nhà phân phối của Kohler tại thị trường Việt Nam trước khi đặt hàng.